АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ — 2015

Вельмишановні колеги!

Медичний інститут Сумського державного університету запрошує Вас прийняти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених:

«Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини»

яка відбудеться 23-24 квітня 2015 року.

Мета конференції – створити платформу для висвітлення досягнень студентів та молодих вчених в галузі медико-біологічних наук та для обміну досвідом і пошуку партнерів для проведення спільних наукових досліджень.

Наука не сприймає кордонів та мовних перепон і лише у спілкуванні можуть народитися нові ідеї, які лише Ви в змозі втілити у життя.

Оргкомітет конференції прикладе максимальних зусиль для створення комфортних умов, що нададуть можливість поділитись своїми науковими здобутками та отримати нові знання та навички.

«Необъятную сферу наук я себе представляю как широкое поле, одни части которого темны, а другие освещены. Наши труды имеют своей целью или расширить границы освещенных мест, или приумножить на поле источники света. Одно свойственно творческому гению, другое — проницательному уму, вносящему улучшения.»

Дидро Д.

Загальна інформація

Місце проведення конференції – м. Суми, Сумський державний університет

Час проведення конференції - 23-24 квітня 2015 року

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська

Форма участі:

 • публікація тез,
 • публікація тез та доповідь (усна чи стендова),
 • вільний слухач.

Секції конференції:

 • Експериментальна медицина (морфологія, анатомія, гістологія, ембріологія, патофізіологія, мікробіологія, біофізика, біохімія, фармакологія тощо)
 • Профілактична медицина (гігієна та екологія, соціальна медицина, економіка охорони здоров’я, епідеміологія неінфекційних хвороб)
 • Патоморфологія
 • Молекулярно-генетичні основи патологічних станів та хвороб
 • Внутрішня медицина (терапія, кардіологія, гастроентерологія, ендокринологія, неврологія, психіатрія, дерматологія тощо)
 • Хірургія (хірургія, акушерство та гінекологія, ортопедія, урологія, нейрохірургія, онкологія, ЛОР-хвороби)
 • Педіатрія
 • Інфекційні хвороби

Дивитись конференцію